Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Agressiecursus

Werknemers krijgen helaas wel eens met agressie te maken. Soms onderling en soms van buitenaf. Hoe dan ook moet te allen tijde geprobeerd worden agressie te voorkomen. Werknemers kunnen hiervoor een agressiecursus volgen. Zeker als collega’s samen een agressiecursus volgen leren zij niet alleen wat ze moeten doen in een agressieve situatie, maar verbeteren ze ook de onderlinge communicatie.

Er zijn verschillende behoeftes waarin een agressiecursus kan voorzien. Zo kunnen vaardigheden, houding en attitude verbeterd worden. Werknemers leren hun individuele kwaliteiten vergroten en ze leren anders na te denken over agressie. Een agressiecursus leert via verbale communicatie en non-verbale communicatie wanneer een gesprek kan leiden tot een agressieve situatie. Tijdens een agressiecursus wordt geleerd hoe om te gaan met zo’n agressieve situatie. Een cursist leert agressie reduceren en omgaan met crimineel gedrag. Er is ook aandacht voor zelfverdediging en de nazorg.

De agressiecursussen van Bureau Op Eigen Kracht worden (op maat) ontwikkeld door een team van professionele trainers. Zij beschikken over de juiste kennis en jarenlange ervaring met uiteenlopende doelgroepen. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van professionele trainingsacteurs.