Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Agressietraining

Agressie tegenover werknemers en tussen werknemers onderling is onacceptabel. Helaas hebben vele werknemers regelmatig met agressie te maken. De werkgever en de werknemer doen er goed aan gezamenlijk dezelfde agressietraining te volgen en dat met zo veel mogelijk directe collega's. zo wordt een eenduidige aanpak gecreëerd. Positieve neveneffecten van een gezamenlijke agressietraining zijn dat de onderlinge communicatie wordt verbeterd en dat een gezamenlijke taal en instrumenten worden gehanteerd.

Agressietraining = cultuurverandering
Agressietrainingen kunnen in uiteenlopende behoeften voorzien. Tijdens een training leert de cursist onder andere het belang van non-verbaal gedrag, grenzen hanteren, het ombuigen van tegenwerkend gedrag naar meewerkend gedrag, omgaan met crimineel gedrag, de-escalerende gesprekstechnieken, de juiste lichaamstaal en stemgebruik, eventueel eenvoudig toepasbare aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken en aandacht te schenken aan de nazorg. 

Agressietraining van Bureau Op Eigen Kracht
De agressietrainers van het bureau Op Eigen Kracht kunnen zich beroepen op een jarenlange ervaring met een breed scala aan doelgroepen. De agressietrainingen van het bureau Op Eigen Kracht worden dan ook altijd ontwikkeld door ons eigen team van professionals en worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt.