Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Weerbaarheid

Vandaag de dag voelen veel mensen zich in onze maatschappij kwetsbaar en onveilig. Dit gevoel vertaalt zich in onzekerheid in sociale conflictsituaties en bijvoorbeeld in angst om ’s avonds nog de deur uit te gaan. Deze gevoelens van angst en onmacht leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en tot het verminderen van een algemeen gevoel van welzijn. Het is dus van belang je weerbaar op te stellen.

Weerbaarheid
Maar wat is weerbaarheid? We spreken van weerbaarheid als iemand zich zo opstelt dat hem of haar niets kan overkomen. Weerbaarheid is jezelf serieus nemen, assertief zijn zonder daarbij het respect voor een ander te verliezen. Je kunt en durft op te komen voor jezelf en/of een ander. Je handelt met zelfvertrouwen. Dit zowel fysiek en mentaal. Fysiek door het kunnen toepassen van eenvoudig toepasbare zelfverdedigingstechnieken en mentaal door te kunnen aangeven wat je wilt en zeker ook wat je niet wilt. Weerbaarheid wordt uiteindelijk een levenshouding. Fysiek en mentaliteit zijn niet te scheiden, wel te onderscheiden. Grenzen aangeven en grenzen respecteren zijn belangrijke thema’s in een weerbaarheidstraining. De kans dat je lastig wordt gevallen is beduidend kleiner als je een weerbare uitstraling hebt. Iemand met een zelfbewuste houding wordt niet snel als slachtoffer gekozen in de selectiefase. In feite voorkomen zodoende weerbare personen onbewust een aanval, of ze kunnen in de uittestfase de opponent tot andere gedachte brengen door de weerbare houding die zij aan nemen of de mate waarin zij zich, mentaal en fysiek, weten voor zichzelf op te komen.

Bureau Op Eigen Kracht verzorgt trainingen weerbaarheid voor verschillende doelgroepen.