Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Agressie op de werkvloer

Of het nu klanten zijn of collega’s, agressie op het werk willen we voorkomen of ombuigen. Agressie op de werkvloer kan variëren van pesten en intimidatie tot schelden en fysiek geweld. Vooral de publieke sector heeft met agressie te kampen. Brandweer, stadswachten, BOA’s, politie, treinconducteurs, taxichauffeurs, horecapersoneel, horecaportiers, buschauffeurs en ambulancepersoneel komen er veel mee in aanraking. Het voorkomen van agressie en geweld op de werkvloer is van groot belang. Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Agressie kan in veel gevallen voorkomen worden met de juiste adequate aanpak.

Een agressietraining over omgaan met agressie op de werkvloer biedt uitkomst.