Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Omgaan met agressie

Wat is agressie? Onder agressie verstaan we ‘ongewenst gedrag ingezet door iemand om iets kapot te maken, schade toe te brengen of iets te communiceren’. Agressie kent vele vormen: non-verbale agressie zoals: middelvinger opsteken, bedreigen met de lichaamshouding en de persoonlijke zone niet accepteren. Verbale agressie zoals: schelden, bedreigingen en (seksuele) intimidatie. Fysieke agressie zoals: duwen, slaan, schoppen, pesten en vastpakken van de werknemer. Wat kun je doen tegen agressie? Bij het omgaan met agressie is communicatie essentieel. Jouw gedrag bepaalt voor een gedeelte het gedrag van een ander. Elke soort agressie vereist een ander soort handeling.

Bureau Op Eigen Kracht verzorgt verschillende omgaan met agressie trainingen.