Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

De politie heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft een beperkte opsporingsbevoegdheid. Er komen steeds meer BOA's in Nederland. Ze zijn werkzaam binnen diverse domeinen, zoals Openbare Ruimte, Milieu & Welzijn, Onderwijs, Generieke Opsporing, Openbaar Vervoer, Gezondheidszorg, Werk & Bijstand en Telecom. Voorbeelden van BOA's zijn: Parkeercontroleurs, jachtopzieners, milieuambtenaren, conducteurs, controleurs Visserijwet 1963 en sociaal rechercheurs.

Elke buitengewoon opsporingsambtenaar moet voor de aanvraag van een akte van opsporingsbevoegdheid een rechtskennis-examen afleggen met theorievragen (50 meerkeuzevragen) over onder andere staatsinrichting, de rechtelijke macht, de politiewet, het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, materieel strafrecht, formeel strafrecht, etc. Daarnaast dient de kandidaat een vaardig-heidstoets, bestaande uit gespreks- en benaderingstechnieken, inclusief het uitschrijven van een combibon met goed gevolg af te leggen. Hierbij tonen ze ook aan dat hij of zij de-escalerend kan optreden.

Buitengewoon opsporingsambtenaren worden voor hun benoeming gescreend, waarbij met name naar de eventuele aanwezigheid van een strafblad gekeken wordt. De betrouwbaarheid van de betrokken persoon is één van de vereisten voor de beëdiging (artikel 2 Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar BBO).

De basis-opleiding omvat 10 opleidingsdagen, waaronder 8 dagen rechtskennis en 2 dagen gespreks- en benaderingstechnieken en kan op locatie worden verzorgd.
Deze opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer met jarenlange politie-praktijkervaring, die tevens ook hulpofficier van justitie was en een onderwijsbevoegdheid heeft.

Onze prijzen zijn concurrerend.
Indien u nog meer informatie wil of een prijsopgave dan wel een offerte, neem dan zonder enige verplichting contact met ons op. Telefoon 040-2852682 of Leo@opeigenkracht.nl. Wij helpen u graag verder.

 


Vertel het een ander