Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Interventieteam training, ontwikkeling en opleiding

Een interventieteam wordt samen gesteld voor het versterken van de veiligheid. Het is een kans om het eigen personeel, cliënten, burgers dan wel scholieren en hun ouders te laten zien dat de leefbaarheid en veiligheid serieus wordt genomen. Een interventieteam is een passende organisatievorm met een aanpak voor (potentiële) agressiesituaties, die de dagelijkse praktijk ontstijgen. Vanuit het primaire proces wordt gedacht, georganiseerd, gehandeld en gestuurd. Slim en adequaat inspelen op onverwachte situaties.

Voor wie?
De training is bedoeld voor personeel in de zorg, bij de overheid of op scholen.

Inhoud programma
Het trainingsprogramma gaat in op normoverschrijdend en agressief gedrag en hoe daarmee om te gaan. Uitgangspunt is een zo realistisch mogelijke kijk op wat er op de werkvloer plaats vindt. Per organisatie wordt ingegaan op het oog hebben voor de specifieke situatie, het juiste gedrag vertonen, de goede maat houden en het meervoudig kijken. Procedures waarin met collega’s wordt samengewerkt worden uitgebreid besproken en beoefend.
Er wordt ingegaan op begrippen, zoals verbale- en fysieke agressie, angst, onveiligheid, intimidatie, doel-risico analyse, het wettelijk kader en de juridische consequenties daarvan. In samenwerking met het team wordt een veiligheidsbeleid bepaald. Zonodig worden handelingsprotocollen ontwikkeld, welke direct toepasbaar zijn op de problematiek van de betreffende organisatie. Ook zal, indien gewenst, de samenwerking met de lokale politie versterkt worden.

Door wie?
De training van een interventieteam, wordt verzorgd door een ruim ervaren docent gevaarsbeheersing erkend in het register docent gevaarsbeheersing. www.gevaarsbeheersing.nl. Zij hebben ervaring in het opzetten van interventioeteams bij gemeenten, scholen en in de gesloten jeugdzorg.
Onze trainers hebben praktische ervaring, zijn zelf lid geweest van een interventieteam en hebben deze ontwikkeld en opgeleid.

Aanpak en werkwijze
De trainingen worden gepland op een geschikte locatie. In samenwerking met de betreffende medewerkers wordt het trainingsprogramma, afgestemd op specifieke problemen, vastgesteld.
Deze trainingen zijn dus op maat gemaakt. Graag bespreken we uw behoefte in een persoonlijk gesprek.

Aanmelden
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met bureau Op Eigen Kracht, telefoon 040-2852682, surft u naar contact of stuurt u een mail naar info@opeigenkracht.nl .


Vertel het een ander