Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

RTGB voor BOA

Het door het Bureau Op eigen Kracht ontwikkelde programma RTGB voor BOA bestaat, gelijk aan het examen, uit een theoretisch en praktisch gedeelte. RTGB staat voor Regeling Toetsing Geweldsbeheersing voor BOA. Bij boa’s zijn, afhankelijk van de functie die ze bekleden, verschillende combinaties van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen mogelijk. De RTGB is van toepassing op boa’s, te weten:
• boa I: Art. 7, eerste lid van de Politiewet 2012, bevoegdheid geweld te gebruiken;
• boa II: Art.7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, bevoegdheid fouilleren;
• boa III: Art. 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, bevoegdheid gebruik handboeien;
• boa IV: Art. 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, bevoegdheid gebruik handboeien en wapenstok;
• boa V: Art. 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, bevoegdheid gebruik handboeien, wapenstok en pepperspray;
• boa VI: Art. 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, bevoegdheid gebruik handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Er wordt voorzien in gedifferentieerde toetsen Aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden (AZV), naar gelang de buitengewoon opsporingsambtenaar de beschikking heeft over bevoegdheden en geweldsmiddelen. De toets AZV en de theoretische toets Geweldsbeheersing (GB) dient één maal per kalenderjaar door een BOA met goed gevolg te worden afgelegd.
Bureau Op Eigen Kracht leidt BOA's I t/m V op, zodat ze kunnen voldoen aan de RTGB.

Docenten werkzaam voor Bureau Op Eigen Kracht hebben jarenlange ervaring in het verzorgen van trainingen voor BOA's, zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van RTGB. De toetsing wordt gedaan door examinatoren van het Bureau Examinering van de Politieacademie.
De docent Leo Verhoeven is jarenlang landelijk als docent werkzaam geweest voor de politieacademie. Hij heeft de Aanhouding- en Zelfverdedigingtoets 2005 (AZV) ontwikkeld en is adviseur geweest voor de toets AZV 2010. Ook heeft hij examinatoren voor de toets AZV en Geweldsbeheersing (GB) opgeleid. 

De toets aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden kan, afhankelijk per BOA-categorie, uit de volgende beoordelingsblokken bestaan:                                                                                                    

1. Verdedigen en aanvallen                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Gebruik wapenstok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Gebruik handboeien  

4. Duo-procedure aanhouden  

5. Professionele beroepshouding.

De theoretische toets Geweldsbeheersing (GB) bestaat uit een aantal, afhankelijk per BOA-categorie, meerkeuzevragen

Uiteraard kan het Bureau Op Eigen Kracht op uw verzoek ook dieper ingaan op het oplossen van agressie-incidenten, die een BOA bij zijn werkzaamheden tegen komt.
                                                                                                                                                                                      

Neem gerust vrijblijvend telefonisch contact (040-2852682) met ons op als u meer informatie wilt hebben of stuur een e-mail naar Leo@opeigenkracht.nl. Wij helpen u graag verder.
 


Vertel het een ander