Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Omgaan met agressie / weerstand op school

Uitingen van agressie of langdurige pesterijen zijn vaak de oorzaak dat de veiligheid van een school in de schijnwerpers komt te staan. Het gevoel van veiligheid bij medewerkers en leerlingen daalt en de sfeer op school wordt grimmiger. Een training op het gebied van agressie of omgaan met weerstand biedt uitkomst op deze problematiek. 

Voor wie? 
De training is bedoeld voor werknemers in het onderwijs. 

Inhoud programma 
Het trainingsprogramma gaat in op normoverschrijdend en agressief gedrag van leerlingen en agressief gedrag van ouders speciaal gericht op situaties voorkomend op school. Er wordt ingegaan op begrippen  zoals verbale agressie en fysieke agressie, angst, onveiligheid, intimidatie en de juridische consequenties van zelfverdediging.
Het praktijk gedeelte van de training richt zich op verbale- en non-verbale presentatie, het inschatten van conflictsituaties en het aanleren van eenvoudige maar effectieve weerbaarheidstechnieken. In samenwerking met het team wordt een veiligheidsbeleid ontwikkeld, welke direct toepasbaar is op de problematiek van de betreffende school. Ook zal, indien gewenst, de samenwerking met de lokale politie versterkt worden.

Door wie? 
Het project ' veilige school ' wordt verzorgd door een ruim ervaren docent(e) gevaarsbeheersing erkend in het register docent gevaarsbeheersing. www.gevaarsbeheersing.nl
Onze trainers hebben zelf ook voor de klas gestaan.

Aanpak en werkwijze
De agressietrainingen worden gepland op een geschikte locatie. In samenwerking met de betreffende medewerkers wordt het trainingsprogramma, afgesteld op specifieke problemen, vastgesteld.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Verhoeven 06 480 193 72 of surf naar contact .

Vertel het een ander