Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Trainingsaanbod

Omgaan met agressie trainingen
Voor agressiepreventie en agressiehantering kunt u terecht bij Bureau Op Eigen Kracht. Wij organiseren agressietrainingen, agressieworkshops en agressie-opleidingen. Er zijn veel verschillende soorten agressie en manieren om hierop te reageren. Deelnemers leren bij ons daarom verschillende agressieve situaties herkennen en hoe ze moeten omgaan met agressief gedrag. We besteden tijdens onze agressietrainingen aandacht aan de mentale en (non-)verbale aspecten van het omgaan met agressie. Indien gewenst is er ook aandacht voor fysieke weerbaarheid en zelfverdediging. Wij maken alleen gebruik van ministerieel goedgekeurde fysieke zelfverdedigingstechnieken. Mocht u dan toch fysiek in moeten grijpen dan staat u juridisch gezien sterker, omdat wij ook ingaan op deze wettelijke aspecten. Aan het eind van de agressietraining zullen de deelnemers inzien dat het gebruik van de juiste vaardigheden vaak de sleutel is om agressieve situaties te de-escaleren.

Maatwerk
Al onze agressietrainingen, weerbaarheidstrainingen en gevaarsbeheersingstrainingen maken we op maat. We voeren eerst een oriënterend gesprek. We maken een duidelijke inschatting van uw behoeftes en passen het programma daarop aan. We houden daarbij rekening met de specifieke vraag van de deelnemers en leidinggevenden.

U kunt bij Bureau Op Eigen Kracht onder andere terecht voor:

-Omgaan met agressie trainingen binnen de gemeente
-Omgaan met agressie trainingen in de zorg
-Omgaan met agressie trainingen op school
-Omgaan met agressieve klanten in de winkel
 


Vertel het een ander