Bureau op eigen kracht
Hulst 71
5662 TD Geldrop

T 040 285 26 82
E info@opeigenkracht.nl

header_img
header_img

Crisiscommunicator

Communiceren in crisissituaties

Als professional kun je tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met crisissituaties. Voorbeelden van crisissituaties zijn onder andere huiselijk geweld, horeca- en openbare orde problematiek, maar ook poging tot suïcide of acute vormen van (be)dreiging of zelfs een gijzeling. Denk hierbij aan situaties in psychiatrische zorginstellingen, jeugdinstellingen of situaties in het werk van hulpverleners. Als je fysiek niet kunt ingrijpen is je mond je beste wapen.

Van jou als professional wordt verwacht dat jij in deze situaties een oplossing vindt, waarbij alle betrokkenen ongedeerd blijven. Het gebruik van geweld wordt (zo mogelijk) voorkomen. Door jouw aanpak en de-escalerend handelen, wordt de situatie gestabiliseerd en opgelost. Je hebt het eerste contact met de betrokkene en verzamelt informatie over wat er aan de hand is.

Jouw rol als crisiscommunicator is erg belangrijk. Onderzoek wijst namelijk uit dat 90% van de slachtoffers in het eerste uur vallen. In deze 3 daagse opleiding leer jij hoe je onder druk moet handelen en hoe je de-escalerend kunt communiceren.

Voor wie:  Doelgroep vormen o.a. docenten gevaarsbeheersing, medewerkers van zorginstellingen, opvangcentra, psychiatrische zorg, hulpverleners, medewerkers jeugd- en verslavingszorg die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met crisissituaties. Enige voorkennis op het gebied van communicatieve vaardigheden en/of omgaan met agressie is vereist.

Opbouw: Deze 3 daagse opleiding is opgebouwd uit 3x2 dagdelen waarin theorie en praktische oefeningen elkaar afwisselen. Tijdens de opleidingsdagen worden diverse thema’s behandeld, zoals gesprekstechnieken, psychologische aspecten, omgaan met verwarde personen en optreden in een crisissituatie. De onderdelen worden aangeleerd via het aanbieden van theoretisch onderwijs, zelfstudie en ervarend leren. De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets. Studiebelastinguren (SBU) gemiddeld 36 uur. Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je een certificaat.

Resultaat: Je bent in staat om na afronding van de opleiding jouw eigen kwaliteiten in een crisissituatie optimaal te benutten, zowel in je werk als ook daarbuiten. Je kunt een bedreigende situatie stabiliseren, dan wel oplossen door gebruik te maken van de aangeleerde gesprekstechnieken. Je ontwikkelt meer zelfkennis met een gezonde dosering van zelfreflectie.

Cursusdagen: De zaterdagen 17 november 2018, 24 november 2018 en 8 december 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur. SBU gemiddeld 36 uur.

Docent: Philippe Huinen. Hij is politieambtenaar, docent gevaarsbeheersing en heeft een zeer  ruime praktijkervaring op het gebied van crisiscommunicatie.

Toelatingseisen: Affiniteit met “communicatie” en het verzorgen van trainingen.

Inschrijven:  Vóór 10 november 2018, door het sturen van het inschrijfformulier. Plaatsing in volgorde van inschrijving tot aan het maximale aantal.

Kosten: € 485,- inclusief lesmateriaal

Waar: Technische Universiteit te Eindhoven.

Certificering: Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt aan de cursisten.

Informatie en aanmelding: Bureau Op Eigen Kracht, Hulst 71 5662 TD Geldrop, telefoon 040-2852682, E-mail Leo@opeigenkracht.nl. Op aanvraag wordt u een inschrijfformulier gestuurd.

 


Vertel het een ander