top of page

Een veilig leerklimaat. 

Iedereen is gebaat bij een veilige leeromgeving. Als professional binnen het onderwijs heeft u hier een belangrijk aandeel in. Laten zien hoe je respectvol met elkaar omgaat. 

Omdat je niet  vroeg genoeg kan beginnen

Met onze missie om een zinvolle bijdrage te leveren aan een positief werk- en leefklimaat zijn we van mening dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Met als voorbeeld de docent voor de klas die in verbinding grenzen kan stellen aan zowel de scholier alsmede hun eisen stellende ouder(s). Een veilige en prettige leeromgeving voor elke leerling gaat ons allen aan want de jeugd heeft de toekomst.

Leerlinggericht

Met de unieke 3 maal 3 methode maakt u kennis met onze integrale aanpak. Wij leren u preventief, actief en in de nazorg de juiste stappen te zetten om agressie op school of in de klas tegen te gaan of te verminderen. We leren u de-escalerende gesprekstechnieken waarbij we oog hebben voor uw specifieke praktijkcontext binnen de verschillende onderwijstypes en hun leerlinggerichte aanpak.

Agressietraining is een vak

Met heel veel plezier en passie geven wij al meer dan 25 jaar agressietrainingen. Hierdoor hebben wij een enorme kennis opgebouwd en kunnen we goed inspelen op de verschillende branches en sectoren. Ook door andere is onze expertise niet onopgemerkt gebleven. Enorm trots zijn wij dan ook dat onze trainingen door het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek CEDEO met een 100% score is beoordeeld. Wij zijn in het bezit van verschillende kwaliteitskeurmerken waaronder het kwaliteitsregister jeugd en het register docent gevaarbeheersing. Omdat wij CRKBO geregistreerd zijn mogen wij het 0%-BTW tarief hanteren.

bottom of page