top of page

Agressie in de zorg

Agressie te lijf met strategie

Agressie tegen personeel in de zorg komt helaas wel eens voor. Patiënten die zich verkeerd behandeld voelen of zich afreageren op de lange wachttijden, er is altijd een kans op een conflict. Dit kan voor werknemers in de zorg zeer vervelende situaties opleveren. Het leren omgaan met agressieve mensen en agressieve patiënten zorgt ervoor dat het personeel adequaat kan handelen in een dergelijke situatie. Bureau Op Eigen Kracht ondersteunt bij het tegengaan van en het omgaan met agressie in de zorg.

 

Voorkomen van agressie in de zorg 

Agressie op de werkvloer kan in de zorg voorkomen in de vorm van een agressieve cliënt. Dan is het van belang dat een medewerker zich rustig houdt en de patiënt weer kalm weet te krijgen, zonder dat er een agressieve situatie ontstaat. Hiervoor moet personeel worden opgeleid, zodat ze weten hoe ze moeten handelen in deze situaties. Werknemers moeten weloverwogen beslissingen nemen en daar naar handelen. Dat is echter niet eenvoudig. Een agressieve cliënt kan behoorlijk wat emoties oproepen. Een fysieke en mentale voorbereiding is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat een situatie escaleert in geweld. Door middel van een agressietraining leert Bureau Op Eigen Kracht het personeel vaardigheden om rustig te blijven in zulke situaties om zo agressie in de zorg te kunnen voorkomen.

 

Beleid 

Organisaties en bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen, zodat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Een gedegen agressiebeleid moet dan ook voorkomen dat er sprake is van agressie in de zorg. Dankzij een agressieprotocol weet uw personeel wat er in bepaalde situaties van ze wordt gevraagd om agressie en geweld te voorkomen. Bureau Op Eigen Kracht adviseert zorginstanties wat er in dit beleid moet worden opgesteld en hoe dit geïmplementeerd kan worden om agressie in de zorg tegen te gaan. Zo wordt ervoor gezorgd dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Daarnaast worden eigen ervaringen meegenomen om ervoor te zorgen dat dit beleid zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

Omgaan met agressie in de zorg

Agressiehantering is een belangrijk aspect van het omgaan met agressie, ook in de zorg. Bureau Op Eigen Kracht leert werknemers hoe ze hun handelingen kunnen inplannen en uitvoeren wanneer een cliënt agressief gedrag vertoont. Hierdoor wordt de weerbaarheid van uw medewerkers vergroot. Onze agressiecursus is erop gericht agressie te reduceren en te laten de-escaleren. Een belangrijk onderdeel van het omgaan met agressie in de zorg is ook de nazorg. Medewerkers, die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met fysieke agressie, moeten worden geholpen om hun werkzaamheden weer goed te kunnen voortzetten. Bovendien moet de kans op nieuwe incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Meer weten over agressie in de zorg?

Wij helpen uw zorginstantie graag in het voorkomen van en omgaan met agressie in de zorg. In de vorm van advies over het beleid en de implementatie ervan of het aanbieden van trainingen. Bureau Op Eigen Kracht is een ervaren en professionele instantie die u kan ondersteunen. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page