top of page

Geweldsbeheersing

Juridisch verantwoorde aanhoudingstechnieken

De toenemende complexiteit van de samenleving vraagt om nieuwe vormen van omgaan met geweld. De samenleving verhardt en er worden daardoor hoge eisen gesteld aan werknemers, leidinggevenden en het toepassen van geweldsbeheersing. Een training volgen georganiseerd door bureau Op Eigen Kracht zorgt ervoor dat u geweld beter kunt voorkomen, beheersen en optimale nazorg kan bieden, mocht een incident toch voorkomen.

Een toename van geweldsincidenten zorgt er mede voor dat veiligheid een steeds belangrijker thema wordt. Het waarborgen en bevorderen van de veiligheid en het werkplezier vraagt onder andere om specifieke vaardigheden. Geweldssituaties kenmerken zich nu eenmaal door een hoog afbreukrisico. Daarom stelt geweldsbeheersing hoge eisen aan de professionaliteit van de organisatie en aan de competenties van de werknemer.

Leo Verhoeven, directeur Bureau Op Eigen Kracht, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Leergang Politiespecialist geweldsbeheersing van het LSOP, Politie Instituut Openbare Orde en Gevaarsbeheersing.

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page