top of page

Agressiepreventie

Bepaal je eigen grens

Klant- of cliëntgericht handelen is een belangrijk aspect bij 

agressiepreventie. De juiste (de-escalerende) gesprekstechnieken toepassen, je afspraken nakomen, signalen van agressie snel opvangen, op tijd grenzen aangeven, bewust zijn van je lichaamstaal en stemgebruik, geen vooroordelen laten meespelen en het voorkomen van lange wachttijden; allemaal voorbeelden ten behoeve van agressiepreventie en het voorkomen van geweld. Agressie vanuit macht (doelgericht), psychiatrische agressie en angstagressie kennen raakvlakken met de preventie van frustratie-agressie, maar ook verschillen die uitgebreid in de training omgaan met agressie behandeld worden. 

Bij alle soorten agressie is het van essentieel belang dat er beleid moet zijn op het gebied van agressiepreventie. Er moeten een agressieprotocol zijn opgesteld en worden uitgevoerd én er dient training van het personeel plaats te vinden, zodat medewerkers leren actief om te gaan met agressie-incidentenen agressiepreventie. Een technische beveiliging van de werkplek is meestal ook een vereiste. Daarbij is de opvang en nazorg na een agressie-incident ook van belang. Een goede nazorg draagt er niet alleen bij dat ‘beschadigde’ collega’s hun werkzaamheden kunnen voortzetten, maar ook dat de kans op nieuwe agressie-incidenten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo is de cirkel rond. 

U kunt het Bureau Op Eigen Kracht inschakelen voor advies, training, het opstellen, ontwikkelen en implementatie van een agressiebeleid

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page