top of page
 • Foto van schrijverBureau Op Eigen Kracht

Wat leer je tijdens onze opleiding docent gevaarsbeheersing en weerbaarheid?

Vele organisaties die met publiek in aanraking komen hebben in toenemende mate last van agressie van klanten. Die agressie wordt ook steeds extremer. Paniekalarm via een alarmcentrale en dergelijke hebben niet het gewenste resultaat. Mensen voelen zich onveilig op straat, in openbare gelegenheden en in werksituaties.

De toename van agressie door klanten heeft een steeds grotere impact op de onveiligheidsgevoelens en de werksfeer van werknemers. Er zijn al heel wat werknemers die langdurig ziek thuis zijn door ondervonden agressie. Helaas zijn er ook voorvallen te noemen waarbij het personeel disproportioneel geweld gebruikte. Volgens de minister van Justitie en Veiligheid moet de spiraal van geweld worden gestopt voordat we allemaal met knuppels tegenover elkaar staan. Kunnen omgaan met agressie is voor velen een vereiste. Een probleem is de mogelijkheid om je te kunnen oefenen in deze specifieke vaardigheid. Dit moet onder zeer deskundige leiding plaats vinden, zoals docenten gevaarsbeheersing.


De opleiding tot docent gevaarsbeheersing-weerbaarheid, die wordt verzorgd door het Bureau Op Eigen Kracht, heeft tot doel dat de deelnemer, na het volgen van deze opleiding, voldoende kennis, inzicht, attitude en vaardigheden bezit om zelf cursussen op te zetten en daarin trainingen te verzorgen, om anderen fysiek en mentaal weerbaarder te maken in situaties waarin agressie een (belangrijke) rol speelt. ‘


Iedere cursus op het gebied van gevaarsbeheersing, die door docenten gevaarsbeheersing verzorg worden, heeft min of meer dezelfde thema's, zoals omgaan met agressie, beleid, conflicthantering, seksueel geweld, gespreksvaardigheden, non-verbaal gedrag, aanhouding- en zelfverdedigingstechnieken, preventie en veiligheidsmaatregelen, juridische zaken, proportionaliteit etc. Deze thema’s dienen te worden afgestemd op een specifieke doelgroep.


Tijdens de opleiding docent gevaarsbeheersing-weerbaarheid wordt ruimschoots aandacht geschonken aan de didactiek en methodiek van de aan te leren vaardigheden.

Er worden in de opleiding diverse trainingen door de deelnemers verzorgd in de vorm van onderlinge instructie, waarbij een gedegen lesvoorbereiding hoort. Er dienen tevens een aantal lessen in de praktijk te worden verzorgd in de vorm van een stage.

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de leerbehoeften van de cursisten.


Naast het beoefenen van de praktische vaardigheden (aanhoudings-en weerbaarheidstechnieken al dan niet in groepsverband) met de daarbij behorende specifieke didactiek en methodiek omvat de opleiding tot docent gevaarsbeheersing-weerbaarheid diverse theoretische onderwerpen, zoals:

 • De inhoud van een cursus gevaarsbeheersing-weerbaarheid

Opmerking: Er wordt ook ingegaan op de lesinhoud voor specifieke doelgroepen, zoals een training omgaan met agressie voor baliepersoneel

 • Beleid in verband met gevaarsbeheersing

 • Agressie, geweld en trauma's, seksueel geweld

 • Ontwikkelen en verzorgen van lessen gevaarsbeheersing voor diverse doelgroepen

 • Communicatie, conflicthantering en gespreksvaardigheden

 • Rechts-en wetskennis (bevoegdheden, noodweer, subsidiariteit en proportionaliteit, strafbare feiten etc.)

 • Alcohol, drugs en gokken (kenmerken en omgaan met deze verslavingen)

 • Inrichtingseisen van een ruimte in verband met het voorkomen van agressie

 • Door deelnemers ingebrachte onderwerpen

 • Acquisitie van bedrijven en instellingen en opstellen van een offerte.

De totale studiebelasting zal bestaan uit:

 • 14 zaterdagen van zes klokuren opleiding (84 uur)

 • Training fysieke eigen vaardigheden (gemiddeld 60 uur)

 • Zelfstudie theorie en lesvoorbereiding (gemiddeld 60 uur)

 • Stage (gemiddeld 40 uur)

De totale studiebelasting bedraagt dus 244 uur.


De opleiding start op zaterdag 12 februari 2022. Volgende lesdagen zijn op zaterdag: 19 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 14 mei, 18 juni, 2 juli, 10 september, 24 september, 8 oktober, 5 november, 19 november en 10 december 2022. De lesdagen zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur.


Voor meer informatie kunt u de website bezoeken door op onderstaande knop te drukken of contact opnemen met Leo Verhoeven- leo@opeigenkracht.nlRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page