top of page

Nieuwsarchief

Communiceren in crisissituaties

 

Als professional kun je tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met crisissituaties. Voorbeelden van crisissituaties zijn onder andere huiselijk geweld, horeca- en openbare orde problematiek, maar ook poging tot suïcide of acute vormen van (be)dreiging of zelfs een gijzeling. Denk hierbij aan situaties in psychiatrische zorginstellingen, jeugdinstellingen of situaties in het werk van hulpverleners. Als je fysiek niet kunt ingrijpen is je mond je beste wapen.

 

Van jou als professional wordt verwacht dat jij in deze situaties een oplossing vindt, waarbij alle betrokkenen ongedeerd blijven. Het gebruik van geweld wordt (zo mogelijk) voorkomen. Door jouw aanpak en de-escalerend handelen, wordt de situatie gestabiliseerd en opgelost. Je hebt het eerste contact met de betrokkene en verzamelt informatie over wat er aan de hand is. 

 

Jouw rol als crisiscommunicator is erg belangrijk. Onderzoek wijst namelijk uit dat 90% van de slachtoffers in het eerste uur vallen. In deze 3 daagse opleiding leer jij hoe je onder druk moet handelen en hoe je de-escalerend kunt communiceren.

 

Voor wie

Doelgroep vormen o.a. docenten gevaarsbeheersing, medewerkers van zorginstellingen, opvangcentra, psychiatrische zorg, hulpverleners, medewerkers jeugd- en verslavingszorg die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met crisissituaties. Enige voorkennis op het gebied van communicatieve vaardigheden en/of omgaan met agressie is vereist.

 

Door wie

De opleiding wordt verzorgd door Philippe Huinen. Hij is docent gevaarsbeheersing en heeft als crisiscommunicator ruime praktijkervaring. 

 

Opbouw

Deze 3 daagse opleiding is opgebouwd uit 3x2 dagdelen waarin theorie en praktische oefeningen elkaar afwisselen. Tijdens de opleidingsdagen worden diverse thema’s behandeld, zoals gesprekstechnieken, psychologische aspecten, omgaan met gestoorden en optreden in een crisissituatie. De onderdelen worden aangeleerd via het aanbieden van theoretisch onderwijs, zelfstudie en ervarend leren. De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets. Studiebelastinguren (SBU) gemiddeld 36 uur. Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je een certificaat.

 

Resultaat

Je bent in staat om na afronding van de opleiding jouw eigen kwaliteiten in een crisissituatie optimaal te benutten, zowel in je werk als ook daarbuiten.Je kunt een bedreigende situatie stabiliseren, dan wel oplossen door gebruik te maken van de aangeleerde gesprekstechnieken.

Je ontwikkelt meer zelfkennis met een gezonde dosering van zelfreflectie.

 

Cursusdagen: De zaterdagen 16 november, 30 november en 14 december 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur. SBU gemiddeld 36 uur.

Docent: Philippe Huinen. Philippe heeft zeer ruime praktijkervaring op het gebied van crisiscommunicatie. 

Toelatingseisen: Affiniteit met “communicatie” en het verzorgen van trainingen.

Inschrijven: Vóór 10 november 2019, door het sturen van het inschrijf-formulier. Plaatsing in volgorde van inschrijving tot aan het maximale aantal.

Kosten: € 485,- inclusief lesmateriaal.

Waar: Technische Universiteit te Eindhoven.

Certificering: Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt aan de cursisten.

 

Informatie en aanmelden: www.opeigenkracht.nl/trainingsaanbod

Bureau Op Eigen Kracht, Hulst 71 5662 TD Geldrop, 

telefoon 040-2852682, E-mail Leo@opeigenkracht.nl. Er wordt je een inschrijfformulier toegezonden.

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page