top of page
  • Foto van schrijverBureau Op Eigen Kracht

Psychiatrie, agressie en het uiten van agressieve gevoelens


In de psychiatrie gaat het niet zozeer om behandeling van zieke mensen, maar om de opvang van angstige mensen die een probleem hebben. Angst en wanhoop zijn kenmerkend voor psychisch lijden. Het gestoorde gedrag dat wij waarnemen is vaak niets anders dan afweer en zelfbescherming uit angst.


Angst is op zich normaal, angst is zelfs noodzakelijk omdat het ons waarschuwt voor dreigend gevaar. Als je bang bent en je de situatie niet aankunt, moet je vluchten, hulp vragen of je verdedigen om te voorkomen dat het helemaal uit de hand loopt. Angstgevoelens horen bij het normale leven. Je kan in zijn algemeenheid wel stellen dat bij verwarde personen agressie vrijwel altijd voortkomt uit angst. Helaas wordt dat in het omgaan met deze mensen niet altijd onderkend. Als ze niet tactvol worden benaderd zullen ze zich verweren.


Agressie speelt in de psychopathologische problematiek helaas een belangrijke rol, omdat acuut psychotische mensen zich bedreigd voelen en hun afweer kan bestaan uit agressief gedrag. Het uiten van boosheid en het hebben van agressie gevoelens behoren tot het normaal menselijk gedrag. Voor sommige mensen is het juist een probleem dat zij boosheid niet kunnen of durven te uiten, uit angst voor de reactie van de ander. Als mensen zich bedreigd voelen, moeten zij iets doen. In bijzondere situaties is het zelfs noodzakelijk om agressief op te treden als vorm van zelfverdediging. In het algemeen geldt het adagium: `Boosheid mag maar agressie niet´.


Om je te ontwikkelen tot een tot een volwassen persoonlijkheid moet je leren om op een aangepaste en redelijke wijze met boosheid en agressieve gevoelens om te kunnen gaan. Wie dat niet geleerd heeft moet steeds conflicten uitvechten of voortdurend in angstige spanning leven.


Het kan verhelderend zijn om te bedenken dat wat verwarde mensen meemaken, ook in je eigen bestaan voorkomt. Zij het dan meestal wel in een verkorte vorm en minder ingrijpend. Maar een angstige droom of een paniekgevoel vooraf aan de een of andere belangrijke taak heeft eenieder wel eens gehad. Door dat te bedenken heb je misschien een idee wat verwarde personen gedurende langere tijd meemaken. Angstige mensen hebben vooral behoefte aan een empathische en steunende begeleiding waarbij zij het gevoel moeten krijgen dat de wanhoop serieus wordt genomen.


Komentarze


bottom of page