top of page

Agressie bij de gemeente

Agressie te lijf met strategie

Door een situatie te herkennen en de juiste agressiehantering toe te passen kan agressie gereduceerd worden. We maken daarbij onderscheid tussen agressie vanuit macht (instrumentele agressie) en agressie vanuit onmacht (frustratieagressie). Bij agressiehantering kan men beter te doen hebben met agressie vanuit onmacht dan met agressie vanuit macht.  

 

Agressiehantering bij agressie vanuit onmacht 

Als het om agressie vanuit onmacht gaat is dat goed vooraf waar te nemen. Met gesprekstechnieken kun je intervenieren en de-escaleren. Aan de gezichtsuitdrukking, lichaamstaal, onderlinge afstand, aan de taal die iemand gebruikt, valt af te leiden dat iemand op het punt staat daadwerkelijk agressief te worden en mogelijk geweld gaat gebruiken. De agressor verliest steeds meer zijn zelfcontrole. De agressor vertoont een sterk verhoogde dadendrang. De kans op feitelijk gewelddadig gedrag is groot. Ook van een groep kan men aflezen of er al dan niet een emotionele sfeer hangt. Is dit wel het geval, dan is de kans op feitelijk agressief gedrag nog hoger dan bij een individu. 

 

Agressiehantering bij agressie vanuit macht

Gaat het om agressie vanuit macht dan is veelal dat moeilijker te detecteren. De agressie die bijvoorbeeld een overvaller gebruikt valt onder agressie vanuit macht. Hij zet agressie in om zijn doel (buit) te bereiken. De agressieve handelingen kondigen zich niet aan door lichaamstaal en komen voor uw gevoel, uit het niets: het overvalt u. Er gaat niet altijd dreiggedrag aan vooraf en geen uitdrukkingen van opkomende woede. Hierdoor is het moeilijk in te schatten wat iemand van plan is en hij kan plotseling tot een agressieve aanval overgaan. De dader gaat te werk volgens een weloverwogen plan. Zijn doel en de risico’s heeft hij van tevoren bedacht en op basis daarvan gebruikt hij wel of niet agressie c.q. geweld om te imponeren of uit te schakelen. Dat maakt agressiehantering en het anticiperen hierop lastig. De omgaan met agressie training van bureau Op Eigen Kracht geeft hier antwoord op. Specifiek afgestemd op de desbetreffende doelgroep, beperking, psychische stoornissen en werkklimaat. 

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page