top of page

Communieren in crisis situaties

Agressie te lijf met strategie

Als professional kun je tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met crisissituaties. Voorbeelden van crisissituaties zijn onder andere huiselijk geweld, horeca- en openbare orde problematiek, maar ook poging tot suïcide of acute vormen van (be)dreiging of zelfs een gijzeling. Denk hierbij aan situaties in psychiatrische zorginstellingen, jeugdinstellingen of situaties in het werk van hulpverleners. Als je fysiek niet kunt ingrijpen is je mond je beste wapen.

Van jou als professional wordt verwacht dat jij in deze situaties een oplossing vindt, waarbij alle betrokkenen ongedeerd blijven. Het gebruik van geweld wordt (zo mogelijk) voorkomen. Door jouw aanpak en de-escalerend handelen, wordt de situatie gestabiliseerd en opgelost. Je hebt het eerste contact met de betrokkene en verzamelt informatie over wat er aan de hand is.

Jouw rol als crisiscommunicator is erg belangrijk. Onderzoek wijst namelijk uit dat 90% van de slachtoffers in het eerste uur vallen. In deze 3 daagse opleiding leer jij hoe je onder druk moet handelen en hoe je de-escalerend kunt communiceren en onderhandelen. 

 

Voor wie

Doelgroep vormen o.a. docenten gevaarsbeheersing, trainers omgaan met agressie, weerbaarheidstrainers, medewerkers van zorginstellingen, opvangcentra, psychiatrische zorg, hulpverleners, medewerkers jeugd- en verslavingszorg die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met crisissituaties. Enige voorkennis op het gebied van communicatieve vaardigheden en/of omgaan met agressie is vereist. 

Meer weten?

Bel 040-285 26 82 of neem geheel vrijblijvend contact op

Dank u wel. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

bottom of page